“ICT betreft een belangrijke pijler voor het creëren van de ideale werkplek. Het
maakt het mogelijk om overal – waar ook – te werken met data die volledig
up-to-date zijn. De komende artikelen wil ik daarom wijden aan ICT en diverse
deskundigen aan het woord laten. Hoe de nieuwste ICT een bijdrage kan leveren
aan de ideale werkplek vertelt Michel van de Biggelaar (Open for Support) met
betrekking tot de Cloud , Huub Martinussen (Innervate ICT) met betrekking tot
hardware, Gerko van Baarslag  (Independant Consultant) met betrekking tot software en Erwin in de Braekt (Delta Consultancy) met betrekking tot de relatie tussen ICT en de werkstijl. Ik wens u veel leesplezier.”

“Volgens Huub Martinussen vergt Het Nieuwe Werken een andere kijk op organiseren. Dat betekent ook een andere kijk op ICT. De Cloud maakt hierin veel mogelijk. Ook de inzet van moderne ICT devices levert hierin een belangrijke bijdrage. De afgelopen jaren zijn er reeds heel wat ontwikkelingen geweest. En dit is nog maar het begin…
Uiteindelijk werken we, afhankelijk van plaats en tijd en activiteit met
verschillende apparaten.

Intelligent koppelen

In de toekomst is er meer integratie tussen de verschillende (ICT-) apparaten, van
smartphone, tablets, PC’s maar ook video conference systemen en TV schermen. Zo
bellen we mobiel in de auto om vervolgens met een swipe het gesprek over te
zetten naar een laptop en met beeld verder te praten. En als dan blijkt dat we
nog andere personen erbij willen betrekken, schakelen we naadloos over naar een
video conference system.

Informatiemanagers

Met dit in het vooruitzicht staan ICT managers aan de vooravond van grote
ontwikkelingen. In de organisatie, om mensen mee te nemen in deze
ontwikkelingen (user adoption). Maar ook van hun eigen rol binnen de
organisatie. Meer en meer staan zij dichter bij de business om optimaal
toegevoegde waarde te leveren. Pro-actief adviseren zij de organisatie over hoe
ICT de verschillende activiteiten binnen de organisatie faciliteert. Meer en meer
groeien ICT managers zo tot Informatiemanagers.

De verschillen

Momenteel zien we al dat veel mensen thuis met meer sophisticated apparatuur of
applicaties werken dan op hun werk. Vooral de jonge generatie werkt meer
intuïtief met bijvoorbeeld sociale software en brengt dit vervolgens de
organisatie binnen. Een ander voorbeeld is het succes van de iPad, ontwikkeld
voor de consumentenmarkt maar dusdanig gebruiksvriendelijk dat medewerkers deze
meenemen naar de werkomgeving (Bring Your Own Device). Dit sluit weer naadloos
aan op de vrijheid die medewerkers binnen Het Nieuwe Werken krijgen.

Aantrekkelijk

Als organisatie kun je natuurlijk je terughoudend opstellen in deze ontwikkelingen.
Je hoeft niet met elke trend mee te gaan. Je kunt bepaalde technische ontwikkelingen
overslaan. Maar als organisatie moet je uiteindelijk toch ook je mensen kunnen
meenemen in al deze ontwikkelingen. Dat vergt tijd en energie. En uiteindelijk
houd je het niet tegen. Een kwestie van tijd. En noodzaak. Zo werken
organisaties die ICT goed inzetten om medewerkers in hun dagelijks werk te
faciliteren, efficiënter. En dat niet alleen. Uiteindelijk, wordt het ook een
kwestie van aantrekkelijk werkgeverschap.”