Sprong in de toekomst durven maken 

Vergrijzing, een groeiende zorgbehoefte, schaarste aan personeel, dure technologie, de gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die roepen om verandering. Juist daarin is de zorgsector niet sterk. Veranderen roept weerstand op: “Het nieuwe werken is iets voor kantoorpersoneel. Wij hebben handen nodig aan het bed!” Of: “Daar is geen geld voor!” Smoesjes, smoesjes, smoesjes. Ondertussen verandert de wereld in rap tempo. Alles is gericht op zelf- en samenredzaamheid. Mensen organiseren hun eigen netwerk waardoor ze minder afhankelijk zijn. Ook de rollen in de zorg zijn aan het veranderen. De patiënt is niet langer het passieve ‘slachtoffer’ dat zich onderwerpt aan het protocol van de arts. De patiënt wordt een goed geïnformeerde cliënt, regisseur van zijn eigen behandelplan. De gezondheidszorg moet die regie ondersteunen. Niet bepalend maar dienstverlenend. De patiënt hoeft niet meer naar de arts. De arts komt naar de patiënt. Fysiek of virtueel.

Stephan van der Linden (Manager XONAR Services Xonar): “Onze medewerkers zijn uitgerust met alle technische ondersteuning om op afstand te werken. Dat bespaart
reistijd die ze aan cliënten kunnen besteden. Tijdwinst die door iedereen wordt
toegejuicht. Toch missen ze iets.”

Met het nieuwe werken kan de zorgsector een voorzet geven voor de verschuivingen die plaatsvinden. Moderne technologie en social media bieden de mogelijkheid om het werk heel anders te doen dan men traditioneel gewend is. Daarmee kan de sector een bijdrage leveren aan verbetering of vermindering van problemen zoals het groeiende tekort aan zorgpersoneel. Maar dan moeten ze wel een sprong in de toekomst durven te maken. Het nieuwe werken kun je niet ‘een beetje doen’ en blijven voortborduren op wat je hebt. Een nieuw zorgconcept bouw je voor de volgende generatie. Een generatie die
al lang leeft in een virtuele wereld, uit is op ontmoeting en gewend is de
regie zelf in handen te nemen.

“Technisch is alles mogelijk,” stelt Pim Steerneman, CEO bij Sevagram. Het nieuwe werken
heeft volgens hem vooral te maken met ‘mindset’. “Onze professionals hebben
niks met een iPad, die willen gewoon zorgen.”

Het nieuwe werken in de zorg is misschien niet vergelijkbaar met het nieuwe werken bij een bank. Maar het gaat niet alleen om kantoorwerk. Het gaat om alle processen die rondom een patiënt anders georganiseerd kunnen worden. Zodat we de problemen die op de zorg afkomen op een nieuwe, moderne, manier met nieuwe middelen en media kunnen oplossen. Niet met een afwachtende houding, maar in een actieve rol. Niet de wereld verandert en de zorg doet mee. Maar de zorg verandert en wat doet dat met de wereld om ons heen?

Dik Mol (voorzitter van de Raad van Bestuur Vivre): “Technologie is ondersteunend en soms zelfs leidend maar de winst zit in de organisatie. Als je niet stevig in zet op gedrag, cultuur en het herontwerpen van werkprocessen levert het allemaal niks op.”

Ik ben in gesprek gegaan met organisaties die in welke vorm dan ook de koers op verandering hebben ingezet. Een verslag van die gesprekken leest u in FMI van Facility Management Nederland van februari dat over een week verschijnt.

Ludo Janssen(oud bestuursvoorzitter van Orbis Medical Parc): “Ingrijpende veranderingen moet je afdwingen. Ze vragen om een integrale aanpak, investeren in mensen én in middelen. Je moet een omgeving creëren, digitaal en fysiek, die anders werken afdwingt, die een terugval niet toelaat.”

Tekst: Els Peeters Gobetween