“ICT betreft een belangrijke pijler voor het creëren van de ideale werkplek. Het maakt het mogelijk om overal – waar ook – te werken met data die volledig up-to-date zijn. De komende artikelen wil ik daarom wijden aan ICT en diverse deskundigen aan het woord laten. Hoe de nieuwste ICT een bijdrage kan leveren aan de ideale werkplek vertelt Michel van de Biggelaar (Open for Support) met betrekking tot de Cloud , Huub Martinussen (Innervate ICT) met betrekking tot hardware, Gerko van Baarslag  met betrekking tot de ICT werkplek en Erwin in de Braekt (Delta Consultancy) met betrekking tot de relatie tussen ICT en de werkstijl. Ik wens u veel leesplezier.”

Michel van de Biggelaar (Open for Support): 

“Maak de juiste verbinding met de Cloud”

“Cloud Computing faciliteert het nieuwe werken. Het geeft medewerkers meer invloed waar en wanneer ze werken. Doorgaans betekent Cloud Computing een ‘boost’ voor de persoonlijke effectiviteit omdat medewerkers beter in staat zijn hun werk efficiënter in te richten.  Werken in de Cloud start echter met een goede inventarisatie van de huidige situatie, werkplekken, netwerkcomponenten en alle applicaties.

Cloud Computing
Bij Cloud Computing bevinden zich de centrale componenten van de ICT-omgeving, zoals servers, het besturingssysteem en de applicaties, in een extern datacenter. Dat is verbonden met het internet. Lokaal maken gebruikers via het internet verbinding met de systemen in het externe datacenter. Lokaal beschikken de gebruikers uitsluitend nog over eenvoudige computersystemen of Thin Clients en lokaal benodigde randapparatuur, zoals
printers.

Het datacenter
Het datacenter (O4S) aan de Amerikalaan Maastricht Airport voorziet in alle moderne faciliteiten: de nieuwste en snelste apparatuur, dubbel uitgevoerde glasvezelverbindingen en autonome stroomvoorziening om de continuïteit te waarborgen. Onze opdrachtgevers weten dus waar hun data staat. Als uitwijklocatie maken wij nog gebruik van het datacenter van Cofely, eveneens op Maastricht-Airport.

Kansen
De beveiliging en ‘het controlegebrek over data’, noemen critici als de belangrijkste nadelen van de Cloud. Echter, experts bewaken en beheren 24×7 uur de Cloud-omgevingen. Daarentegen lekt er dagelijks wel ergens data vanuit een lokale omgeving… Over het algemeen vind ik dat de Cloud bovenal kansen biedt. Met een marginaal budget kan immers ieder bedrijf voldoen aan de belangrijkste IT-wensen. Zowel kleine als grote organisaties gebruiken tegen beperkte kosten de meest moderne technologieën.

Boost
In de praktijk zie ik dat Cloud Computing medewerkers hun persoonlijke effectiviteit een ‘boost’ geeft. Kantoortaken worden gebundeld en andere taken die meer concentratie vergen, voert de medewerker vanuit thuis uit. Taken die beter bij een klant worden
uitgevoerd? Geen probleem. De medewerker heeft immers overal waar de organisatie het wenst, toegang tot zijn applicaties en gegevens. Voor veel bedrijven is ‘het nieuwe werken’ zo gewoon ‘werken’ geworden: het is voor hun medewerkers vanzelfsprekend waar en
wanneer ook ter wereld te beschikken over alle gewenste faciliteiten en gegevens op hun PC, MAC, iPad of SmartPhone.

Start
Werken in de Cloud start met een goede inventarisatie van de
huidige werkplekken, netwerkcomponenten en alle applicaties. Betrek hierbij uw
medewerkers. Mogen alle medewerkers werken vanuit externe locaties? Is dit gewoon werktijd en/of overwerk als het in de avonduren plaatsvindt? Krijgen alle medewerkers
toegang tot alle applicaties en data vanuit elke locatie? Belangrijk om op de
juiste verbindingen te maken met de Cloud.”