Kan een organisatie functioneren zonder ICT of staat dan alles stil?

De personal computer heeft ons in staat gesteld andere manieren van werken te ontdekken en uit te dragen. De huidige middelen (iPad, smartphone, etc.) stellen ons in staat, waar ook ter wereld met elkaar en op elk moment van de dag, in verbinding te zijn. Is de ICT hiermee de basis voor ons werken?

Een belangrijk deel van het fundament is de gebruiksvriendelijkheid van de middelen. Het is ook het deel dat in veranderingspocessen vaak tot heel veel weerstand leidt. Als het systeem volledig voldoet aan de eisen van plaats en tijd onafhankelijk werken, maar de medewerkers hebben er in het gebruik niets mee, dan lijdt het nieuwe werken.

Dan is de veel gestelde vraag: wie voegt zich naar wie? Voegen de applicaties zich naar de onderneming en de mensen? Of juist andersom?

Een voorbeeld hiervan is de Communicator waarbij je met kleuren aan geeft of je beschikbaar bent. Dit kan al jaren maar werd in de begindagen niet of nauwelijks gebruikt. Waarom? Te omslachtig, te gebruiksonvriendelijk. Maar de organisatie eiste dat je het gebruikte. In tien procent van de gevallen gebeurde dit. De rest liet het links liggen. Tegenwoordig gebeurt dit met een simpele muisklik.

Het inzetten van een veranderingsproces op basis van uitsluitend ICT-uitgangspunten is daarom gedoemd om te mislukken. Wat zijn dan de drijfveren van organisaties om dit dan toch te doen? Ik zie organisaties die hun ICT pico bello op orde hebben. Tijd en plaats onafhankelijk werken is volledig beschikbaar. De archieven zijn gedigitaliseerd, procedures zijn afgesproken. Het nieuwe werken werkt echter niet. Medewerkers accepteren en adopteren de veranderingen immers niet.

Een goed veranderingsproces maakt eerst gebruikt van de veranderkracht en verandergezindheid van mensen. Is de mindset oké? Dan kunnen de middelen en de omgeving  wordt aangepakt. ICT en omgeving moeten faciliteren en niet forceren. Uiteindelijk draait het om mensen. Niet om techniek. Het gaat om de eenheid, de optelsom, en niet de individuele te bewandelen paden.

Het nieuwe werken verbindt mensen, zowel binnen als buiten de organisatie. Nieuwe netwerken ontstaan, nieuwe vormen van kennisoverdracht en kennisdeling. ICT zal deze mensen altijd verbinden, hun  informatie behoefte stillen, de vraag van het verspreiden van kennis en kunde beantwoorden en mensen in staat stellen te verbinden vanuit hun eigen waarheid. Is hiermee de ICT de basis? Ja, als middel. Nooit als doel.