“Een werkomgeving die past bij onze organisatie, onze manier
van werken, waar elke medewerker beschikt over een flexibele werkplek en die bovenal de mogelijkheid biedt om de komende jaren onze groeiambities waar te maken. Dat was onze behoefte in 2009.

Een jaar later verbouwden we ons kantoor, inclusief de zolderruimte – die tot die tijd als archief werd gebruikt –  tot open transparante ruimtes. Jacinto Holten begeleidde ons bij dit proces. Tot grote blijdschap leverde de nieuwe werkomgeving ons recent een prijs op als beste werkomgeving voor accountants gepubliceerd in   accountantsmagazine Moneycounts.

Verhuizen of verbouwen?
In 2009 constateerden we dat onze kantoorruimtes niet meer voldeden. Het kantoor was simpel gezegd te klein. Laat staan dat we hier onze groeiambities konden waarmaken. Vanaf 2004 groeien we met gemiddeld één medewerker per jaar. Die lijn wilden we zeker doorzetten. Daarnaast vonden we dat het kantoor onze manier van werken onvoldoende ondersteunde. Naast het behartigen van zakelijke aspecten willen wij ook aandacht en ruimte hebben voor de menselijke vragen van onze klanten. We zijn op verscheidene nieuwe locaties gaan kijken. Uiteindelijk kozen we welbewust toch om in het huidige pand aan de Alexander Battalaan 35 in Maastricht te blijven; een heerlijke locatie voor ons
kantoor. Nadat Jacinto Holten ons diverse mogelijkheden liet zien, besloten we
tot de verbouwing.

Eén open kantoorruimte
De nieuwe ruimtes passen bij onze manier van werken. Wij zijn een kleine organisatie met twaalf medewerkers en een heel persoonlijke benadering. We werken flexibel, transparant en dynamisch. Voorheen beschikten we over drie kantoorkamers, één spreekkamer en de zolder voor ons  papierenarchief. Na de verbouwing werken we allemaal – directie en medewerkers – in één open kantoorruimte. Je krijgt veel meer mee van elkaar waardoor je mekaar ondersteunt en voortstuwt. Dat werkt heel stimulerend. We beschikken over meer werkplekken dan medewerkers. Hierdoor kan een medewerker zijn plek afstemmen op de werkzaamheden en biedt het ook nog mogelijkheden tot groei.

 Met onze ondernemers mee ondernemen
De grootste winst van onze nieuwe werkomgeving vind ik de onderscheidende aanpak die we nu hebben binnen onze branche. We hopen als een zalm tegen de stroom in te zwemmen. Tot op heden lukt dat en we voelen ons dan ook als een vis in het water. Door onder meer de korte communicatielijnen weten we precies waarmee iedereen bezig is. Dat heeft inmiddels een groei in het klantenbestand tot gevolg gehad. Voor de toekomst zien we dat, ook door het economisch klimaat, onze klanten steeds meer en divers advies vragen. Het administratieve gedeelte is inmiddels zo basis dat het weinig aandacht meer
behoeft. De nieuwe fysieke werkomgeving ondersteunt deze wensen. Werken is niet
plaatsgebonden, maar klantgebonden. De nieuwe huisvesting voelt als een comfortabel jasje en levert dus een belangrijke bijdrage. Onze klanten houden ons scherp en wij ondernemen graag met hen mee.”

Pascal de Boer
Köhler de Boer Accountants en Adviseurs
www.kohlerdeboer.nl