De werksfeer gaat er aanzienlijk op vooruit
 “Al vanaf 2010 loopt bij ons de discussie over hoe we efficiënter en effectiever kunnen werken om aan toekomstige subsidiebezuinigingen tegemoet te komen. Op deze accurate manier op de kosten letten, was voor onze medewerkers geheel nieuw. Sturen op output was voor velen als vloeken in de kerk. Aanvankelijk hadden we drie locaties. Door terug te
gaan naar één locatie en het nieuwe werken in te voeren, kunnen we nu in ieder geval de huisvestingskosten aanzienlijk reduceren.

Verhuizing
MEE ondersteunt tijdelijk mensen met een beperking in alle fasen van hun leven, hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Samen met hen kijken we wat ze wel en niet kunnen. Wat betekent dat voor hun dagelijkse leven? En hoe kunnen ze zo zelfstandig mogelijk leven? We geven hierover informatie en advies, trainingen, cursussen en maken ondersteuningsplannen.

Aanvankelijk werkten we vanuit drie locaties. Dat was historisch zo gegroeid.
Door vanuit één locatie in Heerlen te gaan werken, dalen weliswaar onze
huisvestingskosten. Maar honderd mensen van 2.500 m2 terugbrengen naar 1.200 m2
vergt meer dan een simpele verhuizing.

Minimale investering
De oplossing vonden we in het nieuwe werken. Dat wil zeggen, het nieuwe werken op onze manier. Want uiteindelijk werken we met publieksgeld. Luxueuze inrichtingen passen niet bij ons.
We hebben HIPP Consultancy daarom duidelijke richtlijnen meegegeven. Uiteindelijk
hebben we in overleg de investering kunnen minimaliseren door het nieuwe werken door te voeren zonder grootschalige verbouwing en zo veel mogelijk het materiaal van de drie locaties te hergebruiken.

 

Flexibel
In het voorjaar van 2012 zijn we gestart en eind vorig jaar waren we klaar. We hebben de voormalige kantoortuin opgedeeld in verschillende functionele ruimtes en de separate kamers rondom ingericht naar gelang de verschillende soorten werkzaamheden van onze medewerkers. Dat ging makkelijk: enkele wandjes erbij of juist een wandje weg. Alles hebben we opnieuw geverfd. Bij ons werkt nu iedereen, inclusief de directeur, flexibel.
Alle ruimtes zijn daarom ingericht met verstelbare bureaus, stoelen en
computers. De consulenten beschikken over een laptop, Smartphone en een dongel.
Zij kunnen overal inloggen en zijn dus ook qua fysieke plek flexibel.

Heel verhelderend
Het nieuwe werken betekent voor ons als management dat we
zo veel mogelijk aansturen op resultaten. In het begin was dat voor veel
medewerkers als vloeken in de kerk. Want in onze branche gaat het om mensen;
niet om producten en diensten. We zijn hierin nog zeker lerende: medewerkers en
leidinggevenden. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Als leidinggevenden
stuurden we voorheen vooral aan op wachtlijsten. Nu kijken we eerst welke
vergoeding we ontvangen voor een bepaalde activiteit en proberen hierop onze
inzet aan te passen zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dat werkt
heel verhelderend.

Praktijkgerichte oplossingen
Uiteindelijk vind ik het invoeren van het nieuwe werken in
de zorg vooral leuk en uitdagend. Het nieuwe werken biedt veel mogelijkheden.
Momenteel zijn we bezig met de kantine. Ook hiervoor hebben we Jacinto weer
gevraagd; kom met een heldere visie en een praktijkgerichte oplossing.

En ja,
de mensen mopperen nog wel eens over de gevonden oplossingen. Maar terug naar de oude situatie wil niemand meer. De werksfeer en de onderlinge communicatie is er aanzienlijk op vooruit gegaan.”