De ideale werkomgeving creëren, doe je niet even op één A4-tje.

“In aanbestedingen voor het verbouwen van (kantoor)gebouwen staat steeds vaker ook het nieuwe werken benoemd. Vaak heel kort; in één zin of een kleine alinea. Dan komen architecten naar mijn visie vragen. Zo ook recentelijk. In een aanbesteding van een gemeente vroegen ze om een visie neer te leggen op huisvesting in relatie tot het nieuwe werken. Niet zo eenduidig. Het nieuwe werken roept juist vragen op waarvan de antwoorden de ruimtes in het gebouw gaan bepalen.

Uitdagende thema’s
Een betere kwaliteit, meer gemak, een flinke besparing in m² te
genereren. Om de juiste doelen te stellen, stel ik vragen. Heel veel vragen. De
manier van werken bepaalt immers de ideale inrichting van het gebouw. En dus
ook hoe je wilt gaan verbouwen. Een belangrijke stap om medewerkers mee te
nemen in deze veranderingen is de uitdagende thema’s van de gemeente samen aan
te pakken:

–    Hoe creëer je een organisatie daadwerkelijk voor de burger?
–    Hoe zorg je voor een communicatieve en transparante organisatie?
–    Hoe richt je een kennisdelende organisatie in?
–    Hoe stimuleer je een inspirerende organisatie?

En dat is nog maar het begin, want:
–    Wil je als gemeente een HUIS VOOR of HUIS VAN de gemeente zijn?
–    Wordt het gemeente huis of een plaats voor ontmoeting?
–    En hoe zorg je dat de gemeentelijke organisatie zichtbaar is, ook voor de burger?

Uitgebalanceerde werkomgeving
Het nieuwe werken gaat dus verder dan het opnieuw herschikken van tafels en stoelen. Het gaat om het geheel. Een frisse mindset brengt de organisatie in beweging, stelt haar in staat de juiste doelen te stellen en neemt medewerkers mee in het gehele verhaal.

Efficiënte huisvesting
De praktijk wijst uit dat het nieuwe werken legio
mogelijkheden biedt voor een hoogwaardige, prestatie bevorderende
omgeving. Van meer traditionele faciliteiten tot niet-persoonsgebonden
werkplekken gericht op activiteiten. Van de vrijheid om te werken waar en
wanneer je wil, tot een activiteit gerelateerd werkconcept. Met de juiste
dynamiek en interactie. Het zorgt voor voldoende ‘Leven in de brouwerij’ en dat
medewerkers geconcentreerd kunnen werken. Een duurzame gebouwstructuur kan
meebewegen met veranderingen. En ja, een efficiënte huisvesting met meervoudig
ruimtegebruik en de juiste digitale ondersteuning levert vaak eveneens een
besparing op in m².

De mens centraal
Maar het begint bij de mens. Die staat bij het nieuwe werken centraal. Om vervolgens overeenstemming te brengen in de processen, activiteiten, kennis, omgeving en de middelen. Het resultaat: een uitgebalanceerde werkomgeving. Gun jezelf hiervoor de tijd. Neem jezelf en je medewerkers serieus. Het nieuwe werken doe je niet even op één A4-tje.
Zie het als een reis. Neem jezelf en je medewerkers mee op die reis om de organisatie in beweging te brengen. Een goede start om voor iedereen de ideale werkomgeving te creëren.

Gelukkig bood de aanbestedende gemeente ons de mogelijkheid om de visie verder toe te lichten. En vragen te stellen. Heel veel vragen.”