Fase 1: Waar wilt u naartoe?

In de eerste fase bepalen we samen met u en uw organisatie wat de koers gaat zijn. Dit is vraagstelling afhankelijk en vraagt dus om maatwerk. We halen input op bij directie / managementteam, maar we halen ook input bij uw medewerkers. Het creëren van draagvlak is een van de belangrijkste pijlers voor verandering. Huisvesting heeft veelal te maken met organisatieontwikkelingen zoals hybride werken of nog specifieker ‘ activity based working’

Een van de methoden die we gebruiken is het Business Model Canvas waarin we uw business model en innovatiewensen inventariseren. Dit resulteert in een opgefriste waarde propositie, die als basis dient voor de vitale werkomgeving en het gedrag van uw medewerkers.

De betrokkenheid van uw medewerkers is cruciaal voor het succes van de toekomstige manier van werken, vergaderen en ontmoeten. Daarnaast is – zeker al in deze eerste fase – coaching en begeleiding van uw medewerkers naar die vitale werkomgeving een belangrijk aandachtspunt. Ook maken we in deze fase een ‘Behoefte Inventarisatie Organisatie’ op het gebied van o.a. de fysieke omgeving, ICT en facilitaire dienstverlening.

Resultaat: de basis voor het huisvestingsplan en nog belangijker voor het breed gedragen toekomstig implementatieplan voor uw medewerkers.