Fase 2: Uw medewerkers in zicht

Veelal parallel aan de eerste fase gaan we aan de slag met het (geautomatiseerd) meten van kantoor- en werkplekbezetting én bepalen we de dominante werkstijlen. Het vormt de resultaatfactor in deze fase.

Een activiteitenanalyse geeft aanvullend inzicht in de dominante processen, werkstijlen en –activiteiten van alle medewerkers incl. directie / managementteam. Met een werkstijlanalyse analyseren we voor de toekomstige situatie op welke manier uw medewerkers gaan werken. Hierin maken we al onderscheid in ontmoeten, individueel/geconcentreerd werken en samenwerken.