Fase 3: Dit concept wilt u!

Concretisering
Tijdens de fase ‘Waar wilt u naartoe?’ zet u de stip aan de horizon. De fase ‘Uw medewerkers in zicht’ resulteert in overzicht op de wensen van de medewerkers en het draagvlak voor uw plannen.
Dat completeren wij in de fase ‘Dit concept wilt u’ tot een programma van eisen, inclusief de uitkomsten van de metingen van de bezettingsgraad- en de activiteitenanalyse.

Met de huisvestingsanalyse krijgt u overzicht op kostenniveau – inclusief kengetallen – voor het creëren van de flexibel georiënteerde werkomgeving, de vierkante meters gebruik, het benodigd aantal werkplekken en faciliteiten. Vervolgens verwerken we dit in het belevings- en inrichtingsconcept. Resultaat: een nauwkeurig beeld van de vitale werkomgeving, de verwachtingen, uitgedrukt in activiteiten, faciliteiten, ordening en natuurlijk de kosten.