Fase 3: Dit concept wilt u!

Alle input uit fase 1 en 2 maken we in fase 3 concreet in de vorm van het visiedocument: kantoor-en werkplekconcept. De zgn. stip aan de horizon. Maar we gaan een stap verder en concretiseren alle wensen en eisen van de medewerkers incl. het implementatieplan. We complementeren dit met een programma van eisen, inclusief de uitkomsten van de metingen van de bezettingsgraad- en de activiteitenanalyse.

Met de huisvestingsanalyse krijgt u overzicht op kostenniveau – inclusief kengetallen – voor het creëren van de flexibel georiënteerde werkomgeving, de vierkante meters gebruik, het benodigd aantal werkplekken en faciliteiten. Vervolgens verwerken we dit in het belevings- en inrichtingsconcept. Resultaat: een nauwkeurig beeld van de vitale werkomgeving, de verwachtingen, uitgedrukt in activiteiten, faciliteiten, ordening en natuurlijk de kosten.

Het resultaat: de projectopdracht voor fase 4 waarin we alles gaan operationaliseren en uitvoeren.