Fase 4: Dit realiseren we!

Regie is noodzakelijk om de verbouwing en de nieuwe inrichting in goede banen te leiden. In samenspraak met de projectleider van uw organisatie zorgen wij voor het projectmanagement zodat alles wordt uitgevoerd volgens de planuitgangspunten.

Maar ook gaan we in deze fase aan de slag met uw medewerkers. Vanuit het implementatieplan organiseren we zgn. draagvlaksessies. Niets zo weerbarstig dan menselijk gedrag. Voor ‘anders werken’ is coaching, educatie en aanvullende scholing van groot belang. Daarom hebben we in de plannen hiervoor voldoende tijd en middelen ingepland. De mensgerichte aanpak is voor ons uitgangspunt en basis voor het succes.