Referenties van HIPP Consultancy

Welke adviezen geven onze opdrachtgevers?

Meer interactie tussen mensen

”We zien dat de opzet en de structuur van de werkomgeving leidt tot meer interactie tussen mensen. De mensen vinden elkaar makkelijk. Het gebouw heeft een hele fijne sfeer en de mensen zijn enthousiast. We voelen meer van de positiviteit van de ander.”

Jan Willem van Beek, voorzitter Raad van Bestuur SVn (mei 2017)

Focus op kernwaarden van de organisatie

“Medewerkers vragen nu makkelijker multidisciplinair input bij elkaar om voor het primaire proces oplossingen te vinden die dichter bij onze cliënten staan. Op deze manier ondersteunt dit gebouw met de nieuwe indeling onze cultuur; we leggen beter de focus op onze kernwaarden.”

Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur Envida (maart 2017)

Creëer ruimte voor een nieuwe mindset

“Soms moeten mensen ook gewoon dingen ervaren in een andere fysieke omgeving. Door zaken op te ruimen, creëer je ruimte voor een andere mindset. Dat helpt voor een succesvolle overgang. Het zijn nu stuk-voor-stuk open en moderne ruimtes met een rustige uitstraling. Overal zijn er muren weggehaald zonder dat het één hele grote ruimte is.”

Bart Mommers, Manager Projects and Turn Arounds USG Industrial Utilities (nov. 2016)

Multidisciplinair werken vraagt om open werkruimtes

“We merken dat we behoefte hebben aan meer open werkruimtes zodat je elkaar makkelijker ontmoet op een natuurlijke en informele manier. Steeds meer werken we met multidisciplinaire teams. Dat vraagt om werkplekken die niet zijn gekoppeld aan een persoon maar aan een activiteit.”

Will Bastiaens, Hoofd Vastgoed Projecten en Onderhoud Sevagram Heerlen (mei 2016)

Flexibiliteit werkt plezieriger

“Afhankelijk van de werkzaamheden kiezen medewerkers een werkplek binnen ons Shared Service Center (SSC) aan de Randwijcksingel in Maastricht; van een concentratie werkplek tot een samenwerkingsruimte. Ook wordt er nu meer digitaal gewerkt. Bovenal werken we plezieriger.”
Peter Smeets, Manager Shared Service Center XONAR (april 2016)

Efficiënter werken is geen afgebakend project

“De veranderingen van de fysieke omgeving hebben we gebaseerd op onze HR-visie om efficiënter, effectiever en plezieriger werken. Niet als een afgebakend project. Meer als een beweging, een moreel kompas dat alle aspecten – óók de zachte kanten – in onze organisatie raakt.”

drs. Leon Jeurninck, Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Maasgouw (sept. 2015)
Per medio 2017 is HIPP Consultancy projectleider Huisvesting van de gemeente Maasgouw.

Werken op minder vierkante meters: het kan!

“Onder de naam ‘Innovative Working’ werken we met hetzelfde aantal mensen op aanzienlijk minder vierkante meters. We hebben hiervoor de omslag gemaakt om flexibeler en activiteitsgericht te werken. Bij deze transitie zijn zowel de facilitaire kant als de gedragskant essentieel. Beide verdienen de onverdeelde aandacht.”

Barbera Duits, Sr. HR Manager Medtronic (mei 2014)

Eerst duidelijkheid over professionaliseren klantcontact

“Nu we een duidelijk beeld hebben van de professionalisering van onze dienstverlening en weten hoe we het toekomstig Klantcontactcentrum concreet willen inrichten, gaan we op korte termijn de volgende fase in: die van projectuitvoering. Uiteindelijk gaat het om het verder professionaliseren van het klantcontact.”

Raoul America, coördinator Burgerzaken gemeente Meerssen (nov. 2013)

Overige referenties

  • ONVZ Zorgverzekeraar – Houten
  • Kohler de Boer accountants – Maastricht
  • Gemeente Peel aan de Maas – Peel aan de Maas
  • Mee Zuid limburg – Heerlen
  • Traject – Maastricht
  • Open Universiteit – Heerlen
  • Balanz Facilitair – Heerlen
  • Zuyderland – Sittard