Referenties van HIPP Consultancy

Welke adviezen geven onze opdrachtgevers?

Inspirerend en uitdagend

Het verbouwde gemeentehuis voorziet in een nieuwe werkomgeving die uitdagend en inspirerend is. Zij voldoet aan de behoefte van onze gemeente. De omgeving is activiteit gerelateerd en kenmerkt zich door:

 • Een grote mate van beleving in een open en transparante setting,
 • Een grote mate van flexibiliteit met niet persoonsgebonden werkplekken,
 • Voldoende mogelijkheden privacy en voor geconcentreerd werken,
 • Voldoende mogelijkheden voor formeel en informeel overleg en ontmoeten.

Het geheel afgestemd op onze nieuwe manier van werken

H. Hannen, Adjunct directeur, Gemeente Maasgouw

Kernwaarden vertaald in het Programma van Eisen

“Onze kernwaarden zie je duidelijk terug in de gehele werkomgeving, samenwerken door middel van domeinen en een warm welkom voor onze bezoekers door een huiskameromgeving.”

Servatius, Hafid Bendaoud, Regisseur & projectleider kantoorhuisvesting

Creatief naar de toekomst

“Hipp Consultancy heeft ons laten zien, door anders te kijken naar ons huidig kantoorpand, dat er nog genoeg ruimte is om uit te breiden qua werkplekken. Dit door creatief om te gaan met de ruimtes en om werkzaamheden te categoriseren. Dit helpt ons om anders naar de toekomst te kijken qua samenwerking tussen afdelingen en door het creëren van verschillende soorten ruimtes. Ruimtes waar de soort werkzaamheden centraal staan.”

Medireva, Camiel Savelberg, COO

Medewerkers ervaren een nieuw plan

“Het open en transparante karakter binnen het gebouw sluit volledig aan bij onze strategische koers en kernwaarden. Het biedt heel laagdrempelig de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen te werken. De frisse, eigentijdse inrichting geeft medewerkers een nieuw elan. Met dit nieuwe pand geeft Pergamijn daadwerkelijk “kleur aan het leven”.

Stichting Pergamijn, Marinka Heuts, Manager Bedrijfsvoering

Meer interactie tussen mensen

”We zien dat de opzet en de structuur van de werkomgeving leidt tot meer interactie tussen mensen. De mensen vinden elkaar makkelijk. Het gebouw heeft een hele fijne sfeer en de mensen zijn enthousiast. We voelen meer van de positiviteit van de ander.”

Jan Willem van Beek, voorzitter Raad van Bestuur SVn

Focus op kernwaarden van de organisatie

“Medewerkers vragen nu makkelijker multidisciplinair input bij elkaar om voor het primaire proces oplossingen te vinden die dichter bij onze cliënten staan. Op deze manier ondersteunt dit gebouw met de nieuwe indeling onze cultuur; we leggen beter de focus op onze kernwaarden.”

Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur Envida

Creëer ruimte voor een nieuwe mindset

“Soms moeten mensen ook gewoon dingen ervaren in een andere fysieke omgeving. Door zaken op te ruimen, creëer je ruimte voor een andere mindset. Dat helpt voor een succesvolle overgang. Het zijn nu stuk-voor-stuk open en moderne ruimtes met een rustige uitstraling. Overal zijn er muren weggehaald zonder dat het één hele grote ruimte is.”

Bart Mommers, Manager Projects and Turn Arounds USG Industrial Utilities

Multidisciplinair werken vraagt om open werkruimtes

“We merken dat we behoefte hebben aan meer open werkruimtes zodat je elkaar makkelijker ontmoet op een natuurlijke en informele manier. Steeds meer werken we met multidisciplinaire teams. Dat vraagt om werkplekken die niet zijn gekoppeld aan een persoon maar aan een activiteit.”

Will Bastiaens, Hoofd Vastgoed Projecten en Onderhoud Sevagram Heerlen

Flexibiliteit werkt plezieriger

“Afhankelijk van de werkzaamheden kiezen medewerkers een werkplek binnen ons Shared Service Center (SSC) aan de Randwijcksingel in Maastricht; van een concentratie werkplek tot een samenwerkingsruimte. Ook wordt er nu meer digitaal gewerkt. Bovenal werken we plezieriger.”
Peter Smeets, Manager Shared Service Center XONAR

Efficiënter werken is geen afgebakend project

“De veranderingen van de fysieke omgeving hebben we gebaseerd op onze HR-visie om efficiënter, effectiever en plezieriger werken. Niet als een afgebakend project. Meer als een beweging, een moreel kompas dat alle aspecten – óók de zachte kanten – in onze organisatie raakt.”

drs. Leon Jeurninck, Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Maasgouw 
Per medio 2017 is HIPP Consultancy projectleider Huisvesting van de gemeente Maasgouw.

Werken op minder vierkante meters: het kan!

“Onder de naam ‘Innovative Working’ werken we met hetzelfde aantal mensen op aanzienlijk minder vierkante meters. We hebben hiervoor de omslag gemaakt om flexibeler en activiteitsgericht te werken. Bij deze transitie zijn zowel de facilitaire kant als de gedragskant essentieel. Beide verdienen de onverdeelde aandacht.”

Barbera Duits, Sr. HR Manager Medtronic

Eerst duidelijkheid over professionaliseren klantcontact

“Nu we een duidelijk beeld hebben van de professionalisering van onze dienstverlening en weten hoe we het toekomstig Klantcontactcentrum concreet willen inrichten, gaan we op korte termijn de volgende fase in: die van projectuitvoering. Uiteindelijk gaat het om het verder professionaliseren van het klantcontact.”

Raoul America, coördinator Burgerzaken gemeente Meerssen

Overige referenties

 • ONVZ Zorgverzekeraar – Houten
 • Kohler de Boer accountants – Maastricht
 • Gemeente Peel aan de Maas – Peel aan de Maas
 • Mee Zuid limburg – Heerlen
 • Traject – Maastricht
 • Open Universiteit – Heerlen
 • Balanz Facilitair – Heerlen
 • Zuyderland – Sittard