Met open vizier naar de toekomst

Hoe gaat u de komende jaren werken? Is dat niet een vraag die u zich wel eens stelt? Door de ontwikkelingen in de communicatie- en werkmogelijkheden verandert er zóveel. In veel gevallen zijn de daadwerkelijke werkzaamheden al drastisch veranderd. We kunnen nu al nagenoeg overal werken en onze aanwezigheid op kantoor stellen we daarom steeds […]

Nieuwe huisvesting versterkt flexibel werken

“Steeds meer organisaties zie ik de overstap naar flexibel werken vlot maken. Zo’n ‘fast track project’ vergt enig voorwerk. Ze kenmerken zich vooral door een helder theoretisch kader met een duidelijke tijdsplanning, brede inbedding in de organisatie en fysieke verandering van de werkomgeving. Organisaties die de overstap naar flexibel werken snel kunnen maken, besteden aan […]