“De Pastoor van Arskerk in Eindhoven werd onlangs genomineerd voor de Dirk Roosenburgprijs 2013. Een prijs die de transitie wil waarderen van de Philipsstad naar een stad van design en innovatie. Immers, de afgelopen decennia ontvingen uiteenlopende Philipsgebouwen een herbestemming. Echter ook andere gebouwen in de stad kregen een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld de Pastoor van Arskerk. In 2011 werd deze verbouwd tot kantoor met flexibele werkplekken voor Combinatie Jeugdzorg (een centrum voor dagbehandeling) en andere sociale partners.

Goede argumenten
De jury van de Roosenburgprijs heeft diverse projecten beoordeeld op architectonische kwaliteit, inpassing in de omgeving, bijdrage aan de identiteit van de stad Eindhoven, gebruiksmogelijkheden en –vrijheid en eventuele voorbeeldfunctie. De Gerard en Anton Torenallee ontving uiteindelijk de Dirk Roosenburgprijs 2013.

De Pastoor van Arskerk ontving van de jury, naast veel lof voor de renovatie en de installatietechnische uitvoering, waardering voor de zeer zorgvuldige herbestemming. De bijna surrealistische toevoeging van het gestapelde volume in het midden van de kerk lijkt, volgens de jury, arbitrair. Toch geeft architect Miel Wijnen hiervoor goede argumenten: hij heeft zo een duidelijk onderscheid willen maken tussen de oude en de nieuwe elementen in het gebouw. Uiteindelijk vinden wij dat de verdiepingen door hun vorm uitstekend passen; het lijkt op een gestapeld middenschip in de kerk.  

Flexibele werkplekken
Als Combinatie Jeugdzorg kwamen wij per toeval terecht bij de Pastoor van Arskerk. Wij waren op zoek naar  nieuwe werk- en behandelruimte; de eigenaar van de kerk (Woonbedrijf) zocht huurders. Zo raakten we met elkaar in gesprek. In 2011 werd de Pastoor van Arskerk verbouwd tot kantoor. Jacinto Holten ging, als deskundige voor het inrichten van werkplekken, in gesprek met de architect. In een vroeg stadium kon de architect hierdoor nog aanpassingen doorvoeren op de tekening. De afmetingen van de ruimtes werden aangepast aan de normmaten van flexibele werkplekken. Eveneens kwam er een verbindingstrap tussen de etages: dit stimuleert de communicatie tussen de afdelingen en deze trap wordt nu intensief gebruikt.

Comfortabele werkplek
De Pastoor van Arskerk is zo een zeer comfortabele werkomgeving geworden. Voor een zorgorganisatie in deze tijd een luxe. Bezuinigingen en krimp in de jeugdzorg maakt dat de kosten van dit mooie pand zwaar drukken op de begroting. Maar eerlijk gezegd, willen we liever niet weg. Daarom gaan we creatief om met de beschikbare vierkante meters. Inmiddels verhuren we spreekruimtes aan andere organisaties. Samen met de overige gebruikers is het een inspirerende omgeving zowel voor de bezoekers als voor de collega’s.” 

Godelieve de Vries, Staffunctionaris Facilitaire Zaken