Hoe gaat u de komende jaren werken? Is dat niet een vraag die u zich wel eens stelt? Door de ontwikkelingen in de communicatie- en werkmogelijkheden verandert er zóveel. In veel gevallen zijn de daadwerkelijke werkzaamheden al drastisch veranderd. We kunnen nu al nagenoeg overal werken en onze aanwezigheid op kantoor stellen we daarom steeds vaker ter discussie. Het is niet altijd meer vanzelfsprekendheid. Meer en meer willen we dat onze aanwezigheid op kantoor bovenal functioneel is.

Een nieuwe spirit
Dat past in de huidige trend waarin we de focus leggen op de functionaliteiten van specifiek werk. De mogelijkheden om faciliteiten te bieden die passen bij die specifieke functionaliteiten zijn enorm gegroeid. Er bestaat een hele markt met een grote diversiteit aan mogelijkheden om werkplekken in te richten. En de afgelopen jaren heb ik veel organisaties inderdaad zien groeien nadat er Het Nieuwe Werken, of een variant, werd doorgevoerd. Zonder twijfel worden mensen geïnspireerd door nieuwe manieren van werken, nieuwe mogelijkheden om hun werk in te delen en het zien van nieuwe oplossingen. Kortom, er ontstaat een nieuwe spirit. 

Toekomstige manier van werken
Maar is die focus op de functionaliteiten van specifiek werk van die medewerker of afdeling ook in de toekomst wel het juiste uitgangspunt? De economische omstandigheden, de technische ontwikkelingen en demografische veranderingen blijven een flexibele houding vragen van bedrijven. Die ontwikkeling is onomkeerbaar. Tegelijkertijd zien we dat mensen andere eisen stellen aan hun leven; ze willen meer diversiteit. Leefbaarheid en welzijn zijn momenteel twee thema’s waarmee ik veel mensen zie worstelen. Het perspectief vanuit zowel de werkgever als de werknemer zal gevolgen hebben voor onze toekomstige manier van werken. Er zal een toenemende behoefte ontstaan aan uitgangspunten en benaderingen die werknemers, afdelingen en organisaties inspireren om tot nieuwe inhoudelijke oplossingen te komen.

 Nieuwe vormen
Het zijn slechts enkele kritische noten die mij eind vorig jaar hebben beziggehouden. Belangrijk vind ik om met het vizier naar de toekomst organisaties te blijven helpen met de juiste inzichten in en oplossingen voor hun vraagstukken. Gaan we in de toekomst onze werkprocessen volgens een radicaal nieuw ontwerp inrichten en maken snelle technologische ontwikkelingen de weg vrij voor nieuwe vormen van onderlinge communicatie, kennisdeling, crowdsourcing en ondernemen? Of gaan we slechts bepaalde elementen geheel anders aanpakken? 

Out-of-the-box
Welke markt en sociale trends hierbij een rol spelen, vergt een analyse waarmee ik dit nieuwe jaar start. Dat vergt bovenal een open vizier naar de toekomst om out-of-the-box te willen kijken. Zo hoop ik te komen tot vernieuwende inzichten die niet te ver van onze huidige ideeën afstaan. Die bovenal interessant zijn voor iedereen die zich wil inzetten voor het welzijn van de organisatie en de medewerkers. Ik vind dit een mooie gedachte om het nieuwe jaar mee te starten en hiermee in het verfrissend aan de slag te gaan.” 

Ik wens u een gelukkig en open vizier voor 2015!