“Om efficiënter om te gaan met de gebouwen, willen we alle staffuncties van Sevagram verhuizen naar één gebouw. Behalve de besparing op de vierkante meters willen we deze gelegenheid ook aangrijpen om vitaler en energieker te gaan werken. We willen meer prestaties leveren en gezonder werken.

Kritische analyse
Sevagram is een zorgorganisatie in de regio’s Parkstad en Heuvelland met 2.000 medewerkers en 1.100 vrijwilligers. We zijn ons ervan bewust dat iedere werkplek geld kost. Daarom zijn we gestart met een kritische analyse. Uit metingen blijkt bijvoorbeeld dat er nu veel stafwerkplekken het merendeel van de tijd leeg staan. Hiervan waren we ons niet bewust. Want per afdeling is het één, twee, hoogstens drie werkplekken. Alles bij elkaar echter, zijn het er een heleboel. Dat heeft ook alles te maken dat we nu al stimuleren dat medewerkers, bijvoorbeeld vanuit thuis of een andere locatie, werken.

Een eerste concept
Na wat puzzelen zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende werkplekken voor alle stafmedewerkers passen in de nieuwe locatie. Maar we willen ons niet vastleggen met deze plattegrond. Het is een eerste concept, uitsluitend om te kijken of het überhaupt past. Nu gaan we kijken hoe we een ruimte creëren die volledig bij ons past. In dit proces willen we zo min mogelijk sturing van buitenaf. Het moet echt iets van onszelf worden.

Multidisciplinaire teams
We merken nu al dat we behoefte hebben aan meer open werkruimtes zodat je elkaar makkelijker ontmoet op een natuurlijke en informele manier. We werken namelijk steeds meer met multidisciplinaire teams. Dan wil je niet elke keer de trap oplopen naar je collega voor een vraag. En je wilt ook niet alles doen per mail. We willen daarom werken in een ruimte die meer open en transparant is en waar de werkplekken niet zijn gekoppeld aan een persoon maar aan een activiteit.

Iedereen zich gehoord voelt
De stuurgroep Vitaal & Energiek Werken heeft samen met de klankbordgroep al de basis gelegd voor het nieuwe concept. Daarnaast zijn er nu een drietal werkgroepen opgericht die zich bezig gaan houden met onze werkomgeving, de ideale ICT-werkplek en onze manier van werken. Het is een proces waarvoor we ruim de tijd nemen. Natuurlijk kunnen we het uiteindelijk niet iedereen naar de zin maken. Maar we willen wel dat iedereen zich gehoord voelt.” 

Will Bastiaens, Hoofd Vastgoed Projecten en Onderhoud Sevagram Heerlen