Voorheen had iedereen een eigen werkplek in ons Shared Service Center (SSC). De directeur en de managers hadden allemaal een eigen werkkamer. De medewerkers zaten overwegend met twee of drie op één werkkamer.
Op de nieuwe locatie hebben we direct het Anders Werken doorgevoerd, zoals we dat ook al op enkele andere locaties van XONAR hebben gedaan. Ook ons SSC omarmt nu de principes van het nieuwe werken. Het resultaat is een nieuwe, open en transparante werkomgeving die de natuurlijke ontmoeting en communicatie bevordert en het elkaar zien vergroot.

Efficiënter en effectiever
De verhuizing van het SSC is gebaseerd op de strategische keuze om efficiënter en effectiever te gaan werken. Op de oude locatie werd vanuit dit perspectief te veel geld besteed aan het onderhoud van het terrein en het gebouw. Terwijl we ons geld liever investeren in de kinderen die behoefte hebben aan onze ondersteuning. XONAR is de grootste aanbieder van jeugd- en opvoedhulp in Limburg, zorgt voor opvang en hulp aan vrouwen met of zonder kinderen die in moeilijkheden zijn en biedt opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Een zorginstelling die, zoals alle andere zorginstellingen, de komende jaren heeft te kampen met krimpende budgetten terwijl we toch minimaal hetzelfde werk verrichten. Onze nieuwe locatie aan de Randwijcksingel in Maastricht levert direct een fikse besparing op de huisvesting op.

Meer digitaal
Aan de Randwijcksingel heeft niemand meer een vaste werkplek. Afhankelijk van de werkzaamheden wordt een werkplek gekozen; van een concentratie werkplek tot een samenwerkingsruimte. Ook wordt er nu meer digitaal gewerkt. Hiermee zijn we al op de oude locatie gestart. Uiteindelijk hebben we ongeveer nog één doos archief per medewerker moeten verhuizen. Geheel digitaal werken is voorlopig een illusie. Enerzijds hebben we onze eigen processen nog niet allemaal volledig gedigitaliseerd en anderzijds doen we nog zaken met leveranciers en partners die nog niet digitaal werken. We merken goed dat door de nieuwe omgeving mensen het Anders Werken sneller oppakken. Het is bovenal plezieriger: we zien elkaar meer op een natuurlijke manier en leren elkaar zo beter kennen. We weten nu beter waarmee de ander bezig is en dus ook waarvoor je bij de ander kunt aankloppen.”

Peter Smeets, Manager Shared Service Center XONAR