Wendbaarheid in de werkomgeving

“Wendbaar is een nieuwe trend die creatief inspeelt op de continue veranderingen. Met als uitgangspunt ‘leren door doen’. Het betreft een verfijning van ‘Het Nieuwe Werken’ door het toevoegen van het expliciet faciliteren van processen. Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken en toegevoegde waarde creëren dan na veel werk een systeem implementeren en falen.”

U ziet uw huisvesting in samenhang met de ontwikkelingen van uw organisatie. Dan weet u dat de mensen de ziel representeren van uw organisatie. U kijkt naar uw waardepropositie en vindt de aanknopingspunten in de kernwaarden van uw organisatie. Deze vormen de basis voor het gewenste gedrag van uw medewerkers. De (werk)omgeving is vervolgens de weerspiegeling hoe mensen zich voelen of willen voelen.

Uw organisatie heeft de ultieme kans haar bezieling te tonen en zich als ‘Thought Leader’ te ontwikkelen. Er is altijd een fundament voor het uitbouwen van de eigen werkvisie, die waarde toevoegt aan de toekomst. Een visie die ‘Wendbaar Werken’ ondersteunt, geholpen door de (werk)omgeving en gebaseerd op het samen doen. Een zoektocht die zich richt op het aangaan van de dialoog, het zoeken van de synergie tussen medewerkers, staf en bestuur. Een proces vanuit het perspectief van de verlangens en verwachtingen van de organisatie en de medewerkers.

Door dit te doen vanuit uw eigen overtuigingen ontstaan de beste ideeën. Thema’s hierbij kunnen zijn:
– Doorbreken van gewoontes door de mens centraal te stellen (verleiden);
– Inspireren en helpen (samen denken/samen doen);
– Wendbaarheid (aanpasbaarheid);
– Gezondheid (bewegen en vitaliteit);
– Eigen regie(geen regels, maar waarden en normen).

Vanuit deze thema’s bekijken we uw huidige werkomgeving. Hoe kan deze uw medewerkers ondersteunen in hun verandering, verrijken en hun intuïtie voeden? We gaan de visie die door u is ontwikkeld verder verrijken en aanvullen. Op basis van onze ervaring kijken we enerzijds als experts naar het concept Wendbaar Werken in de richting van de ontwerpopgave. Anderzijds betrekken we de inbreng van de medewerkers uit uw organisatie erbij. We kijken hierbij naar onderwerpen als:
– Groeiend vertrouwen;
– Verhoogde toegankelijkheid;
– Meer samenwerking;
– Tijd- en plaats onafhankelijk werken;
– Meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie leggen;
– Digitalisering en automatisering.

We ontwerpen uw nieuwe huisvesting vanuit een visie die kijkt naar de omgevingen van dynamiek, naast de omgevingen waar rust en concentratie nodig is. De indeling van het gebouw stuurt mensen op een natuurlijke wijze aan om met elkaar meer interactie en ongeplande ontmoetingen te hebben. Naast een toekomstvast gebouw borgt het op deze manier de sociale cohesie en de binding tussen de diverse groepen medewerkers en teams.