Wij willen onze klanten voorzien van ideeën. Ze uitdagen hierover na te denken. In ons Worktel werken wij in een moderne fysieke omgeving samen met onze experts. Een omgeving waar we elkaar inspireren, stimuleren, samenwerken, overleggen en afstemmen. Op deze manier willen wij een voorbeeldfunctie vervullen.

Agility (de lenigheid van de werkorganisatie) en Scrummen (de functionele afstemming en projectvoering) zijn dè ontwikkelingen van 2017. Beide geven een impuls aan de binding binnen de organisatie en de verbondenheid. Door deze werkwijzen binnen een kantooromgeving actief te faciliteren, wordt ingespeeld op de toenemende behoefte om elkaar weer in persoon te ontmoeten. Meer en meer zijn medewerkers zich ervan bewust dat door sparren, afstemmen en brainstormen het werk een betere kwaliteit krijgt. Weten waarmee de ander bezig is, samen meerwaarde creëren.