Huisvesting op maat

“Het nieuwe werken”, “activity based working”, “hybride werken” – begrippen die te pas en te onpas gehanteerd worden bij discussies rondom huisvesting en inrichting van kantoren. Maar wat zeggen deze begrippen? hoe moeten we ze hanteren? En wat kunnen we ermee?

HIPP Consultancy – Huisvesting op Maat – heeft antwoorden.

Als de term “het nieuwe werken” valt dan denkt menig facilitair- of huisvestingsmanager aan een kantoortuin. Wordt de term “activity based working” gebruikt dan zien we al snel het beeld van de kantine als nieuwe ontmoetingsplaats, ons café, de ‘speelplek’ waar we elkaar zien. En als we het over “hybride werken” hebben dan kunnen we alleen maar denken aan thuiswerken. Bij HIPP Consultancy willen we, samen met onze opdrachtgevers, in een bredere context kijken.

Waar moeten we nu echt naar toe? Wat zijn onze ervaringen? Wat hebben geleerd? En hoe zijn we in staat dit te vertalen naar die (kantoor)omgeving die ons daadwerkelijk ondersteunt in maximale output met optimaal werkplezier?

Met het “nieuwe werken” hebben we ons op 2 dingen gefocust: bezettingsgraad en kosten besparen. De norm was 70 tot 75% en de m² werden hierop afgestemd. Met ”activity based working” zijn we ook gaan kijken naar de mens en zijn IT-middelen. Slimme IT toepassingen stelden ons in staat om de bezettingsgraad nog beter te kunnen opvolgen. Cloudopslag en laptop/smartphone/tablet zorgt ervoor dat we buiten de organisatie goed ons werk kunnen doen. Het kijken naar gedrag levert ons als organisatie op dat we de medewerkers denken beter te kunnen aansturen. Aansturen op output is de nieuwe norm. En met  “hybride werken” hebben we thuiswerken toegevoegd aan het pallet ‘werken op afstand’. Eindelijk mogen ook de  administratieve en financiële medewerkers buiten de organisatie hun werk gaan doen. Gevolg: de bezetting gaat nog verder naar beneden, er is nog meer ruimte over. Maar de vraag is, is dat wel zo?

Bij HIPP Consultancy denken we niet het een of het ander, het is zoeken naar het beste resultaten van de verschillende stromingen.

 • “Het nieuwe werken” heeft ons geleerd dat we significant op kosten kunnen besparen.
 • “Activity Based Working” heeft ons geleerd dat we de ontmoeting moeten stimuleren.
 • “Hybride werken” heeft ons geleerd dat we thuis productiever kunnen zijn maar ook dat we de binding met de organisatie kunnen verliezen.

Kortom als organisatie is het van belang om al deze aspecten op de juiste wijze te gaan matchen. Het optimaliseren van wie we zijn en hoe we onze samenwerking vormgeven. Ons gedrag koppelen aan de benodigde middelen en de omgeving. De indeling en inrichting van het kantoor hierop afstemmen.

Via Huisvesting op maat geven we vorm aan de zoektocht. We doen dit met 7 ontwikkelstappen om te komen tot de juiste informatie. De juiste vragen stellen, de juiste antwoorden krijgen en de juiste informatie om gedegen beslissingen te nemen. Huisvesting die past bij de medewerkers,  de organisatie en haar visie en missie.

7 stappen model

Geen plan zonder duidelijk doel. Zitten we op een lijn? Moeten we bijsturen? Is het proces duidelijk voor iedereen? In deze fase gaan we:

 • Visie Vormen
 • Richting bepalende bijeenkomst Directie/ MT
 • Interviews Medewerkers organiseren
 • QuickScan Huisvesting interviewen
 • Plan van aanpak maken

De waardevolste bron van informatie zijn we zelf. Hoe denken medewerkers over gebouw, werk en zijn ze (on)tevreden? In deze fase gaan we:

 • Informatie verzamelen en analyseren
 • Gebouw en huisvestingsanalyse maken
 • Enquête ‘Werk Dynamiek’ uitvoeren

Kaders zorgen ervoor dat we niet uit de bocht vliegen. Zitten we allemaal op dezelfde lijn? Gaan we ervoor? In deze fase gaan we:

 • Wikken en wegen
 • Bouwen aan een Businesscase
  • Financiële prognose op kengetallen opstellen
  • Ruimtelijk programma schrijven
  • Toekomstige werkmethodiek maken

Nu wordt het menens. Voelen we ons comfortabel bij de output? Moeten we nog bijsturen? In deze fase gaan we:

 • Huisvestingsplan schrijven
 • Functioneel en ruimtelijk programma van eisen opstellen
 • Vlekkenplan maken
 • Woord/ Beeld imago bedenken
 • Functioneel ontwerp maken

De puzzelstukjes vallen in elkaar. Kloppen de planningen? Kloppen de cijfers? Kloppen de verwachtingen? In deze fase gaan we:

 • Ontwerpteam: Gebouw, installatie en inrichtingsontwerp samenstellen
 • Elementen begroting maken
 • Plan van aanpak uitvoering uitwerken
 • Inkoop en/ of aanbestedingstraject uitvoeren

Het gaat beginnen. Wie doet waarin mee? Hebben we de juiste mensen aan de juiste knoppen? In deze fase gaan we:

 • Projectregie/ Projectmanagement/ Directievoering aansturen
 • Bouwteam samenstellen

Hier doen we het allemaal voor. Welke feedback krijgen we? Waar moeten we eventueel nog wat bijsturen? Hoe optimaliseren we? In deze fase gaan we:

 • Medewerkerstevredenheid onderzoeken en terugkoppelen om evt. nog bij te sturen.

Geinteresseerd?

Wil je hierover mee praten? Neem dan contact met ons op.