Home2024-05-21T07:58:25+00:00

HIPP Consultancy – huisvesting op maat – heeft de antwoorden op de vragen rondom huisvesting en inrichting: hybride werken, activity based working, het nieuwe werken…

Onze werkwijze

De werkwijze van HIPP Consultancy is gebaseerd op onze eigen 7 stappen model. We kunnen het model integraal of een of meerdere fasen apart samen met jou oppakken. Van bepaling focal point tot en met evaluatie. Jij bepaalt de samenwerking.

1

Module

Focal Point
Huisvesting

2

Module

Analyse

3

Module

Business
case

4

Module

Ontwikkelen
huisvestingsconcept

5

Module

Uitwerken en
inkopen

6

Module

Realisatie
en inrichting

7

Module

Evaluatie

Referenties

Eerst duidelijkheid over professionaliseren klantcontact

“Nu we een duidelijk beeld hebben van de professionalisering van onze dienstverlening en weten hoe we het toekomstig Klantcontactcentrum concreet willen inrichten, gaan we op korte termijn de volgende fase in: die van projectuitvoering. Uiteindelijk gaat het om het verder professionaliseren van het klantcontact.”

Raoul America

coördinator Burgerzaken gemeente Meerssen

Werken op minder vierkante meters: het kan!

“Onder de naam ‘Innovative Working’ werken we met hetzelfde aantal mensen op aanzienlijk minder vierkante meters. We hebben hiervoor de omslag gemaakt om flexibeler en activiteitsgericht te werken. Bij deze transitie zijn zowel de facilitaire kant als de gedragskant essentieel. Beide verdienen de onverdeelde aandacht.”

Barbera Duits

Sr. HR Manager Medtronic

Efficiënter werken is geen afgebakend project

“De veranderingen van de fysieke omgeving hebben we gebaseerd op onze HR-visie om efficiënter, effectiever en plezieriger werken. Niet als een afgebakend project. Meer als een beweging, een moreel kompas dat alle aspecten – óók de zachte kanten – in onze organisatie raakt.”

drs. Leon Jeurninck

Afdelingshoofd Dienstverlening gemeente Maasgouw

Flexibiliteit werkt plezieriger

“Afhankelijk van de werkzaamheden kiezen medewerkers een werkplek binnen ons Shared Service Center (SSC) aan de Randwijcksingel in Maastricht; van een concentratie werkplek tot een samenwerkingsruimte. Ook wordt er nu meer digitaal gewerkt. Bovenal werken we plezieriger.”

Peter Smeets

Manager Shared Service Center XONAR

Multidisciplinair werken vraagt om open werkruimtes

“We merken dat we behoefte hebben aan meer open werkruimtes zodat je elkaar makkelijker ontmoet op een natuurlijke en informele manier. Steeds meer werken we met multidisciplinaire teams. Dat vraagt om werkplekken die niet zijn gekoppeld aan een persoon maar aan een activiteit.”

Will Bastiaens

Hoofd Vastgoed Projecten en Onderhoud Sevagram Heerlen

Creëer ruimte voor een nieuwe mindset

“Soms moeten mensen ook gewoon dingen ervaren in een andere fysieke omgeving. Door zaken op te ruimen, creëer je ruimte voor een andere mindset. Dat helpt voor een succesvolle overgang. Het zijn nu stuk-voor-stuk open en moderne ruimtes met een rustige uitstraling. Overal zijn er muren weggehaald zonder dat het één hele grote ruimte is.”

Bart Mommers

Manager Projects and Turn Arounds USG Industrial Utilities

Focus op kernwaarden van de organisatie

“Medewerkers vragen nu makkelijker multidisciplinair input bij elkaar om voor het primaire proces oplossingen te vinden die dichter bij onze cliënten staan. Op deze manier ondersteunt dit gebouw met de nieuwe indeling onze cultuur; we leggen beter de focus op onze kernwaarden.”

Jan Maarten Nuijens

voorzitter Raad van Bestuur Envida

Meer interactie tussen mensen

”We zien dat de opzet en de structuur van de werkomgeving leidt tot meer interactie tussen mensen. De mensen vinden elkaar makkelijk. Het gebouw heeft een hele fijne sfeer en de mensen zijn enthousiast. We voelen meer van de positiviteit van de ander.”

Jan Willem van Beek

voorzitter Raad van Bestuur SVn

Medewerkers ervaren een nieuw plan

“Het open en transparante karakter binnen het gebouw sluit volledig aan bij onze strategische koers en kernwaarden. Het biedt heel laagdrempelig de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en samen te werken. De frisse, eigentijdse inrichting geeft medewerkers een nieuw elan. Met dit nieuwe pand geeft Pergamijn daadwerkelijk “kleur aan het leven”.

Marinka Heuts

Manager Bedrijfsvoering

Kernwaarden vertaald in het Programma van Eisen

“Onze kernwaarden zie je duidelijk terug in de gehele werkomgeving, samenwerken door middel van domeinen en een warm welkom voor onze bezoekers door een huiskameromgeving.”

Hafid Bendaoud

Regisseur & projectleider kantoorhuisvesting

Creatief naar de toekomst

“Hipp Consultancy heeft ons laten zien, door anders te kijken naar ons huidig kantoorpand, dat er nog genoeg ruimte is om uit te breiden qua werkplekken. Dit door creatief om te gaan met de ruimtes en om werkzaamheden te categoriseren. Dit helpt ons om anders naar de toekomst te kijken qua samenwerking tussen afdelingen en door het creëren van verschillende soorten ruimtes. Ruimtes waar de soort werkzaamheden centraal staan.”

Camiel Savelberg

COO Medireva

Neem contact met mij op…

[email protected]
+31 (0)6 54 24 57 03

Correspondentie adres:
Bourgondie 52
6343 DE Klimmen

Wilt u weten wat HIPP Consultancy voor u kan betekenen? Of wilt u meer informatie over een specifieke situatie? Vul het formulier in en er wordt contact met je opgenomen.

  Blog

  2929 januari 2024

  Envida

  Categorieën: Hipp Consultancy|Tags: , , , , , , , |

  Envida is voortgekomen uit een fusie van Groenekruis Domicura en Vivre in 2014. De organisatie biedt diensten aan voor wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida stelt hen in staat om beter het leven te kunnen leiden dat zij wensen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zelf de regie voeren over hun zorg en de diensten die ze krijgen.

  Sinds kort zit vrijwel het gehele kantoorpersoneel van Envida in één gebouw, in het Elisabethhuis aan de Abtstraat in Maastricht. Voorheen zaten de medewerkers verspreid over drie locaties. Aan de achterzijde van het historische pand uit de negentiende eeuw is hiervoor een moderne aanbouw gepleegd. Een kantoorpand van vijf verdiepingen. Al bij al zijn er nu zo’n 30% minder werkplekken. “En toch hoeft er niemand te zoeken naar een werkplek,” aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur Envida.

  De combinatie van het karakteristieke gebouw met de nieuwe aanbouw heeft een verrassend elan, vertelt Jan Maarten Nuijens. “Voorheen zaten hier uitsluitend de directie en wat staf. Dat was toch wel erg rustig. Met de komst van het kantoorpersoneel leeft het historische pand opnieuw op.” Beide panden zijn opgedeeld in vlekken die behoren bij specifieke functionaliteiten, zoals personeelszaken, de cliëntadviseurs, afdelingen ICT en financiën. Hierbinnen kan iedere medewerker een eigen werkplek kiezen. Niemand heeft dus meer een eigen werkplek. Ook de directie niet. Dat heeft vele voordelen. “Nu we met zijn allen in één gebouw zitten, leren we elkaar pas écht kennen. Voorheen ging veel via de mail of de telefoon. Sommige mensen hadden elkaar nog nooit persoonlijk gesproken. Nu lopen mensen makkelijk even naar elkaar toe om iets te bespreken. Opvallend vind ik hoe snel mensen zo’n omslag kunnen maken; binnen één maand was iedereen gewend in het nieuwe pand.”

  Met de cleandesk policy is ook de regel ingevoerd dat iedereen luncht in de ontmoetingsruimte in de historische gewelven van het souterrain. Dat heeft als bijkomend voordeel dat mensen even weg zijn van hun werkplek en daarna weer fris verder kunnen gaan met hun werk. Maar daar praten medewerkers ook met elkaar, over koetjes en kalfjes. Ze leren elkaar beter kennen. “Medewerkers vragen nu makkelijker multidisciplinair input bij elkaar om voor het primaire proces oplossingen te vinden die dichter bij onze cliënten staan. Op deze manier ondersteunt dit gebouw met de nieuwe indeling onze cultuur; we leggen beter de focus op onze kernwaarden. We willen uitstralen dat bij ons iedereen er toe doet. Het is ook niet meer van deze tijd dat de indeling van het gebouw de hiërarchie van de organisatie weerspiegelt. Dat behoort tot de verleden tijd. Door het gehele gebouw hebben we daarom op diverse plekken zitjes, separate concentratieplekken en overlegruimtes.”

  Jan Maarten Nuijens,
  Voorzitter Raad van Bestuur Envida.

  2424 januari 2024

  USG Industrial Utilities

  Categorieën: Hipp Consultancy|Tags: , , , |

  In het kantoor aan de Kampstraat in Geleen maken de medewerkers van USG Industrial Utilities en het management sinds kort gebruik van flexibele werkplekken. Daarnaast is er de mogelijkheid om een dag thuis te werken. Dat was tot voor kort heel anders.

  Het kantoorgebouw was namelijk opgedeeld in werkkamers voor drie à vier medewerkers en kleine kantoren voor leidinggevenden. De managers beschikten elk over een ruime kamer in een aparte vleugel van het gebouw.

  Utility Support Group (USG) is een joint venture tussen SABIC Petrochemicals en Sitech Utility Holding. Het bedrijf verzorgt de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water voor bedrijven op industriecomplex Chemelot.
  In 2015 werd USG eigenaar van EdeA en werden de twee organisaties samengevoegd. Dat was ook de aanleiding om het voormalige EdeA kantoor geschikt te maken voor de toekomst.

  Samen aan de slag
  De doelstelling was niet alleen om het merendeel van de medewerkers van beide organisaties te huisvesten in het kantoor aan de Kampstraat in Geleen, maar ook een transitie naar het Andere Werken. Met die uitgangspunten gingen Jan Bouwman (Project Manager Change & Integration) en Bart Mommers (Manager Projects & Turn Arounds) aan de slag. Een samenwerking vanuit de harde en de zachte aspecten van de transitie naar het Andere Werken; met zichtbare en minder zichtbare aspecten.

  Transparante ruimtes
  Wie nu bijvoorbeeld binnenkomt in het gebouw aan de Kampstraat stapt direct in een ruime en transparante hal. “Dat was aanvankelijk wel anders,” aldus Bart Mommers. “De hal was een stuk kleiner en er lagen bruine tegels op de vloer. We hebben de receptie kleiner gemaakt door er muren tussenuit te halen. De kasten en printers die voorheen bij de receptie stonden, hebben we in een aparte ruimte geplaatst.” Ook op andere plaatsen in het gebouw zijn er transparante ruimtes gecreëerd, met veel licht. Het zijn stuk-voor-stuk open en moderne ruimtes met een rustige uitstraling. Overal zijn er muren weggehaald maar op zo’n manier dat het niet één hele grote ruimte is geworden. De kamers van de managers zijn ingericht tot prettige vergaderruimtes.

  Andere mindset
  Het was een uitdaging om met minimale middelen een maximaal resultaat te behalen. Jan Bouwman: “We hebben het bestaande meubilair aan een kritische blik onderworpen en waar mogelijk hergebruikt. Ook hebben we opgeruimd. Vooral heel veel papier en kleine spullen. Iedereen heeft de schouders er onder gezet en meegeholpen. Zo hebben we de mensen meegenomen in het proces.” Er is vooral aan de voorzijde aandacht besteed aan de transitie naar het Andere Werken. “We hebben een enquête gehouden onder de medewerkers en ambassadeurs benoemd. Ik weet uit eerdere ervaringen dat mensen sommige dingen ook gewoon moeten ervaren. Door te veranderen van fysieke omgeving en zaken op te ruimen, creëer je ruimte voor een andere mindset. Dat maakt de weg vrij voor een succesvolle overgang.

  Jan Bouwman, Project Manager Change & Integration
  Bart Mommers, Manager Projects and Turn Arounds

  Het whitepaper van HIPP Consultancy

  Download gratis ons whitepaper waarin we je alles vertellen over hybride werken, het nieuwe werken en activity based working. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe zit het met de belangrijkste component: de eigen werknemers? En welke ICT en andere hulpmiddelen kan ik inzetten. Heb je na het lezen van het whitepaper nog vragen schroom dan niet en neem contact op met Jacinto Holten.