waar_naartoeWe willen niet zomaar onze huisvesting aanpakken, we zien dit altijd in samenhang met de ontwikkelingen in de organisatie. Business Model Canvas visualiseert uw business model en innovatiewensen.
Dit resulteert in een opgefriste waardepropositie, die als basis dient voor de vitale werkomgeving en het gedrag van uw medewerkers.

Tijdens een strategische managementsessie vertaalt u het Business Model Canvas naar een toekomstige werkomgeving. Resultaat: U zet de waardepropositie om naar de uitgangspunten voor de werkomgeving en het gewenste gedrag van uw medewerkers.

De activiteitenanalyse bij de medewerkers geeft vervolgens aanvullend inzicht in de dominante processen, werkstijlen en –activiteiten. Resultaat: U hebt inzicht hoeveel tijd uw medewerkers bezig zijn met welke activiteiten en de concrete bezettingsgraad van het kantoor.

medewerkes_in_zichtDe betrokkenheid van uw medewerkers is cruciaal voor het succes van de toekomstige manier van werken, vergaderen en ontmoeten. Daarnaast is – zeker in eerste instantie – coaching en begeleiding van uw medewerkers naar die vitale werkomgeving een belangrijk aandachtspunt.
Het vormt de resultaatfactor in deze fase.

Dit kan met een creatieve sessie voor medewerkers. Of een sessie waar woord, beeld en imago in kaart wordt gebracht; we dagen uw medewerkers uit om na te denken hoe ze vanuit de processen willen omgaan met de huisvesting. Vooral heel concreet: kleuren, sfeer, groen en uitstraling.
Met een werkstijlanalyse analyseren we voor de toekomstige situatie op welke manier uw medewerkers gaan werken. Hierin maken we onderscheid in ontmoeten, individueel/geconcentreerd werken en samenwerken.

dit_willen_weConcretisering
Tijdens de fase ‘Waar wilt u naartoe?’ zet u de stip aan de horizon. De fase ‘Uw medewerkers in zicht’ resulteert in overzicht op de wensen van de medewerkers en het draagvlak voor uw plannen.
Dat completeren wij in de fase ‘Dit concept wilt u’ tot een programma van eisen, inclusief de uitkomsten van de metingen van de bezettingsgraad- en de activiteitenanalyse.

Met de huisvestingsanalyse krijgt u overzicht op kostenniveau – inclusief kengetallen – voor het creëren van de flexibel georiënteerde werkomgeving, de vierkante meters gebruik, het benodigd aantal werkplekken en faciliteiten. Vervolgens verwerken we dit in het belevings- en inrichtingsconcept. Resultaat: een nauwkeurig beeld van de vitale werkomgeving, de verwachtingen, uitgedrukt in activiteiten, faciliteiten, ordening en natuurlijk de kosten.

Realisatie
Regie is noodzakelijk om de verbouwing en de nieuwe inrichting in goede banen te leiden.
In samenspraak met de projectleider van uw organisatie zorgen wij voor het projectmanagement
zodat alles wordt uitgevoerd conform uw planuitgangspunten.

dit_maken_we

jacinto_contactWilt u weten wat HIPP Consultancy voor u kan betekenen?
Of wilt u meer informatie over een specifieke situatie?
Neem dan gerust contact met mij op.

E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +31 (0)6 54 24 57 03

Correspondentie adres:
Sint Annalaan 60
6217 KC Maastricht

Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/jacintoholten
Twitter: @jacintoholten

Samenwerkende professionals
Om uw project tot een succes te maken werkt Hipp Consultancy – afhankelijk van het project – nauw samen met diverse professionals:

Waar wilt u naartoe?

1. PeerCompany

Organisaties zetten zwaar in op wendbaarheid.
– Meer info: [email protected].

2. Mindscapes

– Meer info: [email protected] of kijk op www.mindscapes.nl.

3. Zakentaal – van concept tot tekst

Drs Jacqueline H.M.B. Munnichs-Magnée: “Een strategisch communicatiebureau dat proposities van organisaties communicatief maakt: van strategische sessies, concepten tot concrete communicatie. Samen werken aan een goed verhaal!”
Meer info: [email protected] of kijk op www.zakentaal.nl en www.zakentaalinlimburg.nl.

 

Uw medewerkers in zicht

1. Bureau Doenkers

Albert Roelofswaard: “Begeleidt organisatieverandering op het gebied van nieuwe manieren van (samen)werken en organiseren. Albert is een implementator, aanjager, bruggenbouwer, wegwijzer, netwerker, heeft een frisse blik en brengt organisatieveranderingen in een stroomversnelling.”
Meer info: [email protected] en [email protected] of kijk op www.doenkers.com.

2. FX-People

Bas Zuidwijk: “Change manager. Waardering voor vakmanschap. Ruimte creëren voor verantwoordelijkheid en initiatief om medewerkers vanuit hun vakmanschap die ruimte te laten nemen. Mensen weer laten werken vanuit ‘de bedoeling’.” – Meer info: [email protected] of kijk op www.fxpeople.nl.

3. Bewegende delen

Rudi Hartmans: Met zijn frisse blik, vol verwondering en waardering, begeleidt Rudi organisaties in ontwikkeling. Samen onderzoeken, leren en veranderen. Dat is wat Rudi doet. Regelmatig ondersteunt met een goed filosofisch gesprek.
Meer info: [email protected] of kijk op www.bewegendedelen.nl.

4. Change+

Rogier van Koetsveld: “Change+ werkt op een waarderende manier aan organisatieverandering. Rogier ontwikkelt strategieën om veranderplannen gedragen en gerealiseerd te krijgen. Daarvoor stuur ik op dialoog, gedragen besluitvorming, gezamenlijke visievorming, participatie van medewerkers en ontwikkeling van leidinggevenden.”
Meer info: [email protected] of kijk op www.changeplus.nl.

 

Dit concept wilt u

1. ICT Cameleon

Meer info: [email protected] of kijk op www.ictkameleon.nl.

2. Measureman

Ian Foulds: “Measureman helpt je betere beslissingen te nemen over je werkplekstrategie door het gebruik van je werkomgeving te meten.”
Meer info: [email protected] en [email protected] of kijk op www.wemeasure.com.

3. Office DNA

Meer info: [email protected] of kijk op www.office-dna.nl.

 

Dit realiseren we

1. MERCATOR projectmanagement

Jeroen Bollen: “MERCATOR projectmanagement is een vastgoed en bouwkundig advies- en projectmanagementbureau met jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten. Vanaf de initiatieffase tot en met oplevering kunnen wij u ondersteunen en ontzorgen. Tevens kunnen wij bij geschillen en/of -conflicten op bouwkundig gebied, door middel van objectieve inventarisatie, vastgelegd in rapportages, u ondersteunen. Ook voor bouwadviezen in het algemeen bent u bij ons aan het juiste adres.” – Meer info: [email protected] of kijk op www.mercator-pm.nl.

Hipp Consultancy is lid van de European Business Community (EBC). EBC Community is een platform dat is gebaseerd op sociale, virtuele en fysieke componenten van ontmoeten, samenwerken en kennisdelen. Wij constateren in organisaties een groeiende behoefte aan vertrouwde partners. Partners, die kennis en ervaring met u delen en die hun inzichten ter beschikking stellen om op gewenste aandachtsgebieden duurzame resultaten te behalen.

Partners waarmee u als manager, managementteam, projectverantwoordelijke of opdrachtgever gericht kunt sparren. Deskundige, innovatieve en kritische professionals dus die bekend zijn met uw werkveld, uw businessmodel en de ‘mores’ in uw organisatie.

Het platform EBC Community is een antwoord op deze groeiende behoefte. Een platform waar EBC Members én EBC Xperts elkaar ontmoeten: kennis en ervaring uitwisselen en op die manier een Trusted Partners worden voor een waardenpropositie.

Bekijk hier de website van EBC Community

Wij willen onze klanten voorzien van ideeën. Ze uitdagen hierover na te denken. In ons Worktel werken wij in een moderne fysieke omgeving samen met onze experts. Een omgeving waar we elkaar inspireren, stimuleren, samenwerken, overleggen en afstemmen. Op deze manier willen wij een voorbeeldfunctie vervullen.

Agility (de lenigheid van de werkorganisatie) en Scrummen (de functionele afstemming en projectvoering) zijn dè ontwikkelingen van 2017. Beide geven een impuls aan de binding binnen de organisatie en de verbondenheid. Door deze werkwijzen binnen een kantooromgeving actief te faciliteren, wordt ingespeeld op de toenemende behoefte om elkaar weer in persoon te ontmoeten. Meer en meer zijn medewerkers zich ervan bewust dat door sparren, afstemmen en brainstormen het werk een betere kwaliteit krijgt. Weten waarmee de ander bezig is, samen meerwaarde creëren.


Notice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /home/hippcons/domains/hippconsultancy.nl/public_html/wp-content/plugins/http-https-remover/http-https-remover.php on line 54