Gepubliceerd op: 29 januari 2024

Envida

Envida is voortgekomen uit een fusie van Groenekruis Domicura en Vivre in 2014. De organisatie biedt diensten aan voor wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida stelt hen in staat om beter het leven te kunnen leiden dat zij wensen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zelf de regie voeren over hun zorg en de diensten die ze krijgen.

Sinds kort zit vrijwel het gehele kantoorpersoneel van Envida in één gebouw, in het Elisabethhuis aan de Abtstraat in Maastricht. Voorheen zaten de medewerkers verspreid over drie locaties. Aan de achterzijde van het historische pand uit de negentiende eeuw is hiervoor een moderne aanbouw gepleegd. Een kantoorpand van vijf verdiepingen. Al bij al zijn er nu zo’n 30% minder werkplekken. “En toch hoeft er niemand te zoeken naar een werkplek,” aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur Envida.

De combinatie van het karakteristieke gebouw met de nieuwe aanbouw heeft een verrassend elan, vertelt Jan Maarten Nuijens. “Voorheen zaten hier uitsluitend de directie en wat staf. Dat was toch wel erg rustig. Met de komst van het kantoorpersoneel leeft het historische pand opnieuw op.” Beide panden zijn opgedeeld in vlekken die behoren bij specifieke functionaliteiten, zoals personeelszaken, de cliëntadviseurs, afdelingen ICT en financiën. Hierbinnen kan iedere medewerker een eigen werkplek kiezen. Niemand heeft dus meer een eigen werkplek. Ook de directie niet. Dat heeft vele voordelen. “Nu we met zijn allen in één gebouw zitten, leren we elkaar pas écht kennen. Voorheen ging veel via de mail of de telefoon. Sommige mensen hadden elkaar nog nooit persoonlijk gesproken. Nu lopen mensen makkelijk even naar elkaar toe om iets te bespreken. Opvallend vind ik hoe snel mensen zo’n omslag kunnen maken; binnen één maand was iedereen gewend in het nieuwe pand.”

Met de cleandesk policy is ook de regel ingevoerd dat iedereen luncht in de ontmoetingsruimte in de historische gewelven van het souterrain. Dat heeft als bijkomend voordeel dat mensen even weg zijn van hun werkplek en daarna weer fris verder kunnen gaan met hun werk. Maar daar praten medewerkers ook met elkaar, over koetjes en kalfjes. Ze leren elkaar beter kennen. “Medewerkers vragen nu makkelijker multidisciplinair input bij elkaar om voor het primaire proces oplossingen te vinden die dichter bij onze cliënten staan. Op deze manier ondersteunt dit gebouw met de nieuwe indeling onze cultuur; we leggen beter de focus op onze kernwaarden. We willen uitstralen dat bij ons iedereen er toe doet. Het is ook niet meer van deze tijd dat de indeling van het gebouw de hiërarchie van de organisatie weerspiegelt. Dat behoort tot de verleden tijd. Door het gehele gebouw hebben we daarom op diverse plekken zitjes, separate concentratieplekken en overlegruimtes.”

Jan Maarten Nuijens,
Voorzitter Raad van Bestuur Envida.