Envida

Envida Envida is voortgekomen uit een fusie van Groenekruis Domicura en Vivre in 2014. De organisatie biedt diensten aan voor wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Envida stelt hen in staat om beter het leven te kunnen leiden dat zij wensen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Uitgangspunt hierbij is dat mensen zelf de regie voeren over hun zorg en de diensten die ze krijgen. Sinds kort zit vrijwel het gehele kantoorpersoneel van Envida in één gebouw, in het Elisabethhuis aan de Abtstraat in Maastricht. Voorheen zaten de medewerkers verspreid over drie locaties. Aan de achterzijde van het historische pand uit de negentiende eeuw is hiervoor een moderne aanbouw gepleegd. Een kantoorpand van vijf verdiepingen. Al bij al zijn er nu zo’n 30% minder werkplekken. “En toch hoeft er niemand te zoeken naar een werkplek,” aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur Envida. De combinatie van het karakteristieke gebouw met de nieuwe aanbouw heeft een verrassend elan, vertelt Jan Maarten Nuijens. “Voorheen zaten hier uitsluitend de directie en wat staf. Dat was toch wel erg rustig. Met de komst van het kantoorpersoneel leeft het historische pand opnieuw op.” Beide panden